Yamatsu Tsujita Yamatsu Tsujita

Togarashi - Yuzu

$16.00 - $22.75
<!--2100--!>Togarashi - Yuzu
<!--2100--!>Togarashi - Yuzu

This yuzu togarashi is made with the same ingredients as Yamatsu Tsujita's shichimi togarashi, but the yuzu togarashi has more yuzu peel in it and is very ci...