Kidoizumi Shuzo, Chiba

Spring Nama! - Kidoizumi "Gold Label" Yamahai Junmai Nama

$49.99
Spring Nama! - Kidoizumi "Gold Label" Yamahai Junmai Nama

Kidoizumi uses organically grown Yamada Nishiki rice in it's "Gold Label" release. Yamada Nishiki is often called the "king of sake rice" for it's ability in...